De aftrekposten over 2010: Gezondheid

Hier vindt je gearchiveerde berichten terug.
Gebruikersavatar
Ed
Beheerder
Beheerder
Berichten: 106
Lid geworden op: 06 aug 2010 22:18
Contacteer:

De aftrekposten over 2010: Gezondheid

Bericht door Ed » 22 feb 2011 20:13

Onder strikte voorwaarden zijn ziektekosten nog aftrekbaar. Lees hier of u daar voor in aanmerking komt.

Voor aftrek van de specifieke zorgkosten bestaat een inkomensafhankelijke drempel. Het principe is: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de drempel en dus hoe lager de aftrek. Tot een bedrag van €38.722 is de drempel 1,65 procent van het inkomen. Er is altijd een drempel van €121. Voor mensen die meer verdienen, is de drempel €639 plus 5,75 procent van het drempelinkomen boven €38.722. Voor de meeste mensen zal het bedrag van €639 dus het maximum zijn. Voor partners geldt bijna dezelfde regeling, alleen de minimale drempel ligt hoger, op €242.

Wie op 1 januari 2010 jonger was dan 65 jaar met een (drempel)inkomen tot 32.738 euro, mag het bedrag van de uitgaven voor specifieke zorgkosten verhogen met 77 procent. Dit was 113 procent. De uitgaven voor huisarts, tandarts en fysiotherapie en de reiskosten ziekenbezoek tellen niet mee voor deze verhoging.
 Voor wie ouder is dan 65 jaar is deze bijtelling 113 procent.Veel van deze berekeningen voert de elektronische belastingaangifte automatisch uit.

Aftrekbaar zijn kosten waarvoor u geen vergoeding hebt gekregen en waarvoor u geen recht op een vergoeding hebt van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering, uw werkgever of de bijzondere bijstand. Kosten die onder een verplicht of vrijwillig eigen risico vallen, zijn niet aftrekbaar. Bovendien moet ook hier de drempel zijn overschreden.
Belangrijke aftrekposten

* Genees- en heelkundige hulp;
* uitgezonderd ooglaser-behandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen.
* Vervoer op doktersvoorschrift.Verstrekte farmaceutische hulpmiddelen.
* Andere hulpmiddelen; uitgezonderd zijn brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen ter ondersteuning van gezichtsvermogen.
* Extra gezinshulp voor zover meer dan de drempel.
* Extra kosten voor dieet voorgeschreven in dieetverklaring afgegeven door arts of diëtist (for-faitaire bedragen). Zie de lijst klik.
* Extra kleding en beddengoed en de daarmee samenhangende extra uitgaven (forfaitaire bedragen).
* Onder strikte voorwaarden zijn bepaalde verbouwingen aan de woning ook aftrekbaar, zoals het beter toegankelijk maken door het verwijderen van drempels. Reizen wegens regelmatig ziekenbezoek per auto €0,19 per km en bij ander vervoer (bijvoorbeeld openbaar vervoer) de werkelijke kosten.

Weekenduitgaven gehandicapten
Weekenduitgaven voor gehandicapten zijn extra uitgaven die de belastingplichtige doet voor de verzorging van een persoon die ernstig gehandicapt is, 27 jaar of ouder is en doorgaans in een inrichting verblijft. De aftrek geldt voor gehandicapte kinderen, een gehandicapte broer of zus of een onder mentorschap gesteld gehandicapt persoon. De volgende bedragen komen voor aftrek in aanmerking: €9 per dag voor de verzorging van de gehandicapte door de belastingplichtige. €0,19 per kilometer voor het vervoer van de gehandicapte per auto door de belastingplichtige over de reisafstand tussen de plaats waar de gehandicapte doorgaans verblijft en de plaats waar de belastingplichtige doorgaans verblijft.

Voorbeeld
Het drempelinkomen van het echtpaar Frits en Yvonne bedraagt €50.000. Tot €38.722 bedraagt de drempel (1,65 procent x 38.722 =) €639, daarboven bedraagt de drempel 5,75 procent van (50.000 – 38.722 =) €11.278, ofwel €648. In dit geval kunnen Frits en Yvonne alleen de specifieke zorgkosten boven (639 + 648 =) €1287 in aftrek brengen.

Tip
De tegemoetkoming die u krijgt via het centraal administratiekantoor (CAK) voor kosten die u maakt als chronisch zieke of gehandicapte, is geen vergoeding. U hoeft dus uw aftrek niet te verlagen met deze tegemoetkoming. Dit geldt ook voor de tegemoetkoming die u krijgt van het UWV wanneer u arbeidsongeschikt bent.

Bron: geldenrecht.nl
Plaats reactie